ဒီဆုိဒ္ဟာအျဖစ္ေလာက္ေလဘဲလုပ္ထားတာပါ။ တကယ္လုိမိမိစိတ္တုိင္ျက ေကာင္းေကာင္းၾကည္႔ခ်င္ပါက ငမုိက္သား 1 ကုိလာေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႕ၾကပါရန္ nagmighttha@gmail.com

Wednesday, January 18, 2012

မာကုိပုိလုိ ႏွင့္ ပုလဲစႏၵာ ျမန္မာစာတန္းထုိး


video

video

video

video

video

2 comments:

  1. ေဒါင္းလုိ႕မရဘူးလားဗ်ာ......

    ReplyDelete
  2. Arakanmarayu: Arakanmarayu Genus26 October 2013 07:38

    လိုးခ်င္တယ္ စြာေတြကို ဖာသည္မေတြခံခ်င္တဲ့မမေတြ လင္လိုခ်င္တဲ .ေကာင္မေလးအပ္လိုက္ပါ အရမ္းလိုးခ်င္တယ္.................arakanmarayugenus@gmail.com

    ReplyDelete

ကြ်န္ေတာ္ ငမုိက္သား သည္ Comment ျဖင္႔ေတာင္းဆုိမႈ႕ကုိလုိက္ေရာမေပးနုိင္ပါ။
အကယ္၍ေတာင္းဆုိလုိပါက nagmighttha.gmail.com မွာဘဲမိမိ
စိတ္တုိင္ၾကေတာင္ဆုိနုိင္ပါတယ္။