ဒီဆုိဒ္ဟာအျဖစ္ေလာက္ေလဘဲလုပ္ထားတာပါ။ တကယ္လုိမိမိစိတ္တုိင္ျက ေကာင္းေကာင္းၾကည္႔ခ်င္ပါက ငမုိက္သား 1 ကုိလာေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႕ၾကပါရန္ nagmighttha@gmail.com

Saturday, January 14, 2012

ငမုိက္သားျကုိက္တဲ႔အုိးၾကီးvideo

1 comment:

  1. ေစာက္ျကီးေစာက္က်ယ္ ေခြးမသား ငမုိက္သား မင္းႏွမ ငါလုိးခ်င္တယ္ အဲဒါ ငါေတာင္းဆုိခ်က္ပဲ

    ReplyDelete

ကြ်န္ေတာ္ ငမုိက္သား သည္ Comment ျဖင္႔ေတာင္းဆုိမႈ႕ကုိလုိက္ေရာမေပးနုိင္ပါ။
အကယ္၍ေတာင္းဆုိလုိပါက nagmighttha.gmail.com မွာဘဲမိမိ
စိတ္တုိင္ၾကေတာင္ဆုိနုိင္ပါတယ္။