ဒီဆုိဒ္ဟာအျဖစ္ေလာက္ေလဘဲလုပ္ထားတာပါ။ တကယ္လုိမိမိစိတ္တုိင္ျက ေကာင္းေကာင္းၾကည္႔ခ်င္ပါက ငမုိက္သား 1 ကုိလာေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႕ၾကပါရန္ nagmighttha@gmail.com

Wednesday, March 30, 2011

ငမုိက္သား မွ မန္ဘာအတြက္အထူးမွတ္တမ္း

ရွက္ရွက္ မဝင္တဲ႔ေကာင္ေတြမၾကည္႔ရဘူး
movie ေကာင္းေကာင္းၾကည္႔ခ်င္သူမ်ား မန္ဘာဝင္ထား

ငမုိက္သား မွ မန္ဘာအတြက္အထူးမွတ္တမ္း

ရွက္ရွက္ မဝင္တဲ႔ေကာင္ေတြမၾကည္႔ရဘူး
movie ေကာင္းေကာင္းၾကည္႔ခ်င္သူမ်ား မန္ဘာဝင္ထား

ငမုိက္သား မွ မန္ဘာအတြက္အထူးမွတ္တမ္း

ရွက္ရွက္ မဝင္တဲ႔ေကာင္ေတြမၾကည္႔ရဘူး
movie ေကာင္းေကာင္းၾကည္႔ခ်င္သူမ်ား မန္ဘာဝင္ထား

့့့ho ya ho ya တဲ႔ဘာလဲမသိဘူး

မန္ဘာမ်ားအတြက္အစီစဥ္တေရွာက္တြင္အေကာင္းဆုံး movie မ်ားကုိသာတင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါး၏။

့့့ho ya ho ya တဲ႔ဘာလဲမသိဘူး

မန္ဘာမ်ားအတြက္အစီစဥ္တေရွာက္တြင္အေကာင္းဆုံး movie မ်ားကုိသာတင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါး၏။

့့့ho ya ho ya တဲ႔ဘာလဲမသိဘူး

မန္ဘာမ်ားအတြက္အစီစဥ္တေရွာက္တြင္အေကာင္းဆုံး movie မ်ားကုိသာတင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါး၏။

ေစာက္ဖုတ္အလွေလး

မန္ဘာမ်ားအတြက္အထူးအစီစဥ္ျပုလုပ္မွာျဖစ္ပါသည္
၄ လပုိင္ ၁၅ ရက္ေန႔ထိမန္ဘာဝင္နုိင္ပါသည္။ ၁၆ ရက္ေန႔ကစျပီ ၁ လထိထိမန္ဘာမ်ားကုိသာ
ၾကည္႔ခြင္႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေစာက္ဖုတ္အလွေလး

မန္ဘာမ်ားအတြက္အထူးအစီစဥ္ျပုလုပ္မွာျဖစ္ပါသည္
၄ လပုိင္ ၁၅ ရက္ေန႔ထိမန္ဘာဝင္နုိင္ပါသည္။ ၁၆ ရက္ေန႔ကစျပီ ၁ လထိထိမန္ဘာမ်ားကုိသာ
ၾကည္႔ခြင္႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေစာက္ဖုတ္အလွေလး

မန္ဘာမ်ားအတြက္အထူးအစီစဥ္ျပုလုပ္မွာျဖစ္ပါသည္
၄ လပုိင္ ၁၅ ရက္ေန႔ထိမန္ဘာဝင္နုိင္ပါသည္။ ၁၆ ရက္ေန႔ကစျပီ ၁ လထိထိမန္ဘာမ်ားကုိသာ
ၾကည္႔ခြင္႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, March 29, 2011

ဂလု

ဂလု

ဂလု

စားၾကမယ္ေဟ႔ေကာင္းေကာင္း

facebook ထဲကပါ။

စားၾကမယ္ေဟ႔ေကာင္းေကာင္း

facebook ထဲကပါ။

စားၾကမယ္ေဟ႔ေကာင္းေကာင္း

facebook ထဲကပါ။

ၾကမ္းၾကမ္းေလး

ၾကမ္းၾကမ္းေလး

ၾကမ္းၾကမ္းေလး

Monday, March 28, 2011

ေတာင္႔2ၾကီး

လီးဘဲကြာကုန္ၾကမ္းပုိ႔ေပးၾကအုံး

ေတာင္႔2ၾကီး

လီးဘဲကြာကုန္ၾကမ္းပုိ႔ေပးၾကအုံး

ေတာင္႔2ၾကီး

လီးဘဲကြာကုန္ၾကမ္းပုိ႔ေပးၾကအုံး

ဟင္းခ်က္ေကာင္းတယ္

ဟင္းခ်က္ေကာင္းတယ္

ဟင္းခ်က္ေကာင္းတယ္

ထိထိမိမိရုိက္ခ်က္

ထိထိမိမိရုိက္ခ်က္

ထိထိမိမိရုိက္ခ်က္

Saturday, March 26, 2011

တေယာက္ထဲ

ဟဲဟဲတေယာက္ထဲေနာ္

တေယာက္ထဲ

ဟဲဟဲတေယာက္ထဲေနာ္

တေယာက္ထဲ

ဟဲဟဲတေယာက္ထဲေနာ္

ျမန္မာကား

@လူရမ္းကား

ျမန္မာကား

@လူရမ္းကား

ျမန္မာကား

@လူရမ္းကား

ေကာင္းတယ္

ေကာင္းတယ္

ေကာင္းတယ္

Friday, March 25, 2011

စႏၵီ

စႏၵီ

စႏၵီ

china

ေစာ္ေလးကေတာ႔အလန္းေလးဗ်

ကုန္ၾကမ္းလုိေနျပီဗ်ဳိး ကယ္ၾကပါအုံးဗ်ဳိး

china

ေစာ္ေလးကေတာ႔အလန္းေလးဗ်

ကုန္ၾကမ္းလုိေနျပီဗ်ဳိး ကယ္ၾကပါအုံးဗ်ဳိး

china

ေစာ္ေလးကေတာ႔အလန္းေလးဗ်

ကုန္ၾကမ္းလုိေနျပီဗ်ဳိး ကယ္ၾကပါအုံးဗ်ဳိး

sakit တဲ႔

ဆာကစ္ ဆုိတာကေတာ႔နာတယ္လုိ႔ေျပာတာ

ေဖလုိးမေလး မနာဘဲနဲ႔တင္ျပီးသာလားေတာ႔မသိ

sakit တဲ႔

ဆာကစ္ ဆုိတာကေတာ႔နာတယ္လုိ႔ေျပာတာ

ေဖလုိးမေလး မနာဘဲနဲ႔တင္ျပီးသာလားေတာ႔မသိ

sakit တဲ႔

ဆာကစ္ ဆုိတာကေတာ႔နာတယ္လုိ႔ေျပာတာ

ေဖလုိးမေလး မနာဘဲနဲ႔တင္ျပီးသာလားေတာ႔မသိ

Wednesday, March 23, 2011

ဘုိးေတာ္


ဘယ္တုန္းကငတ္ေနတာလဲ ဘုိးေတာ္

ဘုိးေတာ္


ဘယ္တုန္းကငတ္ေနတာလဲ ဘုိးေတာ္

ဘုိးေတာ္


ဘယ္တုန္းကငတ္ေနတာလဲ ဘုိးေတာ္

စပြန္ဆာ ရွာေနတဲ႔ စကၤာပူကေက်ာင္းသူေလး တဲ႔ဗ်ာ


ေပးပုိ႔သူကေတာ႔ ထုိင္းနုိင္ငံ မဟာခ်ဳိင္း
ငမုိက္သား မွ အထူးေက်းဇူးပါ။ ငမုိက္သား ကေတာ႔ဘယ္သူပုိ႔2အားလုံးတင္မွာဘဲဗ်ုဳိး

စပြန္ဆာ ရွာေနတဲ႔ စကၤာပူကေက်ာင္းသူေလး တဲ႔ဗ်ာ


ေပးပုိ႔သူကေတာ႔ ထုိင္းနုိင္ငံ မဟာခ်ဳိင္း
ငမုိက္သား မွ အထူးေက်းဇူးပါ။ ငမုိက္သား ကေတာ႔ဘယ္သူပုိ႔2အားလုံးတင္မွာဘဲဗ်ုဳိး

စပြန္ဆာ ရွာေနတဲ႔ စကၤာပူကေက်ာင္းသူေလး တဲ႔ဗ်ာ


ေပးပုိ႔သူကေတာ႔ ထုိင္းနုိင္ငံ မဟာခ်ဳိင္း
ငမုိက္သား မွ အထူးေက်းဇူးပါ။ ငမုိက္သား ကေတာ႔ဘယ္သူပုိ႔2အားလုံးတင္မွာဘဲဗ်ုဳိး

Tuesday, March 22, 2011

အဲဒါဘူေလးလဲ

အဲဒါဘူေလးလဲ

အဲဒါဘူေလးလဲ

ေတာ္2 က်ေနပါျပီ

ထက္ထက္

ေတာ္2 က်ေနပါျပီ

ထက္ထက္

ေတာ္2 က်ေနပါျပီ

ထက္ထက္

အေပးေကာင္းေလး

အေပးေကာင္းေလး

အေပးေကာင္းေလး

Monday, March 21, 2011

ေတာ္ေတာ္ထန္တဲ႔ မေလးမဘဲဗ်ာ

ငမုိက္သားနဲ႔ေတြ႔လုိက္ခ်င္တယ္ကြာ.....ေတာက္..!!!!

ေတာ္ေတာ္ထန္တဲ႔ မေလးမဘဲဗ်ာ

ငမုိက္သားနဲ႔ေတြ႔လုိက္ခ်င္တယ္ကြာ.....ေတာက္..!!!!

ေတာ္ေတာ္ထန္တဲ႔ မေလးမဘဲဗ်ာ

ငမုိက္သားနဲ႔ေတြ႔လုိက္ခ်င္တယ္ကြာ.....ေတာက္..!!!!

့homemade

ေအာဘုရင္ဆီကဆြဲလာတာ။

့homemade

ေအာဘုရင္ဆီကဆြဲလာတာ။

့homemade

ေအာဘုရင္ဆီကဆြဲလာတာ။

ႏုိ႔မမ

ႏုိ႔မမ

ႏုိ႔မမ

မုိးေဟကုိ

မုိးေဟကုိ

မုိးေဟကုိ