ဒီဆုိဒ္ဟာအျဖစ္ေလာက္ေလဘဲလုပ္ထားတာပါ။ တကယ္လုိမိမိစိတ္တုိင္ျက ေကာင္းေကာင္းၾကည္႔ခ်င္ပါက ငမုိက္သား 1 ကုိလာေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႕ၾကပါရန္ nagmighttha@gmail.com

Monday, June 6, 2011

အတဲြေခ်ာင္းမယ္

4 comments:

  1. i know this lady in အတဲြေခ်ာင္းမယ္ movie. i have seen her in Singapore. this is mm movie. i know her name.

    ReplyDelete
  2. yes i am sure it is mm movie. in mm she lived in ahlone. now she lives in Singapore.

    ReplyDelete
  3. Fuck very good because she also very like sex .. I want kiss her down site

    ReplyDelete

ကြ်န္ေတာ္ ငမုိက္သား သည္ Comment ျဖင္႔ေတာင္းဆုိမႈ႕ကုိလုိက္ေရာမေပးနုိင္ပါ။
အကယ္၍ေတာင္းဆုိလုိပါက nagmighttha.gmail.com မွာဘဲမိမိ
စိတ္တုိင္ၾကေတာင္ဆုိနုိင္ပါတယ္။